Angielski Metodą Callana - szkoła języka angielskiego - kursy
M E N U
O nas
O projekcie
Cel projektu
Regulamin
Rekrutacja
Dokumenty do pobrania
Harmonogram zajęć językowych
Harmonogram warsztatów psychologicznych
Polecane strony
Archiwum projektów UE
Szkoła, język angielski
Rekrutacja

Nabór uczestników będzie przeprowadzony w okresie od 6 września do 13 października 2010 roku w godzinach od 16:00 do 20:00 w sekretariacie Speed English School w:
- Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 25A/608
- Nisku, ul. Rzeszowska 5A
- Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 55

Szczegółowe informacje są udzielane pod nr telefonu:
- tel.: 15 642 02 48 (Stalowa Wola)
- tel.: 15 841 30 12 (Nisko)
- tel.: 15 823 75 03 (Tarnobrzeg)

Projektodawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia naboru, o czym poinformuje na stronie internetowej projektu www.projekt.speed.edu.pl


Uczestnikiem kursów może być osoba dorosła, która:

- posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego lub tarnobrzeskiego,
- jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwie,
- nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna,
- nie prowadzi działalności gospodarczej.

oraz spełnia chociażby jeden z następujących warunków:

- zamieszkuje na terenie gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej lub w miastach do 25 tys. mieszkańców
- jest w wieku 45 lat i więcej,
- posiada wykształcenie co najwyżej średnie.

Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zaświadczenia o zatrudnieniu, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenia o nie prowadzeniu działalności gospodarczej i dostarczenie tych dokumentów osobiście lub korespondencyjnie do sekretariatu Speed English School w
- Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 25A/608
- Nisku, ul. Rzeszowska 5A
- Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 55

w okresie trwania naboru. Istnieje ponadto możliwość przesłania wskazanych powyżej dokumentów pocztą elektroniczną na adres projekt@speed.edu.pl z tym, że przed zakończeniem naboru dokumenty te powinny zostać dostarczone osobiście lub korespondencyjnie na powyżej wskazane adresy.

Dokonując kwalifikowania będą brane pod uwagę następujące kwestie:

a) założenia zawarte projekcie (pierwszeństwo będą miały osoby wg. następującej hierarchii kryteriów: wiek 45 lat i więcej, co najwyżej średnie wykształcenie, zamieszkiwanie na wsi lub w miastach do 25 tys. mieszkańców),
b) stopień przydatności jęz. angielskiego w pracy zawodowej,
c) korzystanie z pomocy społecznej,
d) polityka równych szans,
e) kolejność zgłoszeń.

SPEED, Połącz się ze ¶wiatem - angielski
 Webdesign: Stalowka.NET